Olen maahanmuuttajien opettaja, ollut jo 12v kotoutumiskoulutuksissa. Luokissani opiskelee turvapaikanhakijoita, mutta myös avioliiton tai työn tai opiskelun kautta Suomeen saapuneita henkilöitä. Luin juuri artikkelin tuberkuloosin historiasta Suomessa ja jäin pohtimaan, että onkohan minulla kohonnut riski saada tuberkuloosi työni takia? Testataanko ihmisiltä tubia ennen kuin se saavat oleskeluluvan Suomessa? Luulisi että vastaanottokeskuksissa testataan…Mutta entäs nämä muut, vaikkapa thai-vaimot tai intialaisten insinöörien vaimot? Mistään tällaisesta ei meidän alalla ole syntynyt yleistä keskustelua, mutta olisiko siitä syytä keskustella ja pitäisikö minun testauttaa itseäni säännöllisesti?

Suomi ei aseta terveydellisiä vaatimuksia maahantulolle, eikä Suomen maahanmuuttopolitiikka sisällä terveydellisiä kannanottoja.  Myöskään oleskeluluvan saantia ei ole kytketty henkilön terveydentilaan.

Suomessa on velvoittavia määräyksiä ja suosittavia ohjeita maahanmuuttajien terveys- ja tuberkuloositarkastuksista.  Nämä koskevat sellaisia lähtömaita, joissa tuberkuloosi on yleinen.THL ylläpitää sivuillaan maakohtaista lis­taa, josta käy ilmi, suositellaanko kyseisestä maasta tulevalle tuberkuloosiseulontaa: Maahanmuut­tajien seulottavat taudit.

Tässä luettelo näistä velvoitteista ja ohjeista:

  • Pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja perheenyhdistämisen kautta Suomeen tuleville tulisi järjestää maahantulotarkastus kahden viikon sisällä maahantulosta (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy, Sosiaali- ja terveysministeriön ohje vuodelta 2009). Tarkastuksen järjestämisvastuu on vastaanottokeskuksilla ja kuntien maahanmuuttajapalveluilla. Tämä on velvoittava ohje.
  • Työn, opiskelun, avioliiton solmimisen tai adoption vuoksi Suomeen yli 3 kk ajaksi tuleville pitäisi järjestää terveystarkastus kahden kuukauden sisällä maahantulosta, jos lähtömaan tuberkuloosi-ilmaantuvuus on erittäin korkea (> 150/100 000). (Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen- Ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus, päivitetty vuonna 2017). Tarkastuksen järjestämisvastuu on perusterveydenhuollolla (terveysasemat, äitiys- ja lastenneuvolat), koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla, työterveyshuollolla ja kuntien maahanmuuttajapalveluilla.
  • Raskaana olevien riskiryhmään kuuluvien maahanmuuttajien tuberkuloosiseulonta (keuhkokuvaus viimeisen raskauskolmanneksen aikana) pitäisi toteutua äitiysneuvolassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen äitiysneuvolaopas vuodelta 2013 ja Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma, päivitys 2020).
  • Tartuntatautilaki velvoittaa tehtäväksi terveystarkastuksen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksikköihin sekä kaikkiin alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin harjoitteluun tai työhön meneville henkilöille, jos he ovat lähtöisin erittäin korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista. Jos tehtävään kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, tehdään tarkastus matalammalla ilmaantuvuusrajalla (ilmaantuvuus > 50/100 000). Terveystarkastus tehdään terveysasemalla, työterveyshuollossa tai koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.

Velvoittavat ohjeet ja suositukset eivät auta, jos niitä ei noudateta. Suomessa käytännöt vaihtelevat paljon sairaanhoitopiiristä toiseen. Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman mukaan: ”Paikallisesti tulisi sopia sekä laatia ohjeistus siitä, miten ja missä tuberkuloositarkastukset kullekin kohderyhmälle alueella järjestetään”.

Oppilaasi kuuluvat todennäköisesti joidenkin edellä mainittujen tuberkuloositarkastusten piiriin. Ota selvää, miten omalla alueellasi tuberkuloositarkastukset on järjestetty. Sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri on viimekädessä se henkilö, jolta asiaa voi kysyä.

Olet työssä, jossa riski altistua tuberkuloosille on suurempi kuin esimerkiksi tavallisessa koulutyössä. Työterveyshuolto arvioi terveystarkastusten tarpeellisuuden työpaikan, työtehtävien sekä niihin liittyvän riskin perusteella. Tiettävästi maahanmuuttajakoulutuksen työntekijöille ei ole järjestetty tällaisia tarkastuksia.

Altistumisen ja sairastumisen riski on suurin hengitysteiden tuberkuloosiin sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvilla henkilöillä ja työssä erityisesti terveydenhuollon ammattilaisilla. Jokaisen tuberkuloositapauksen selvittyä tehdään erikoissairaanhoidossa tartunnanjäljitysarvio ja paikalliset tartuntatautiviranomaiset ottavat yhteyttä altistuneisiin henkilöihin jatkoselvityksiä varten.

On tärkeää, että kaikki oppilaasi saavat tietoa tuberkuloosista. Tietämättömyys, häpeä ja pelko voivat estää oireista puhumisen ja viivästyttää diagnoosia. Monikielistä tuberkuloosi-informaatiota voit jakaa oppilaillesi tältä sivustolta. Jos huomaat oppilaallasi tuberkuloosiin viittaavia oireita (pitkittynyt yskä, laihtuminen, voimakas väsymys), ohjaa hänet lääkäriin.

Olenko altistunut tuberkuloosille?