Tulisiko lapsen sairaudesta kertoa muille ja mitä tulisi kertoa?

Voit kertoa sairaudesta niille elämäsi tärkeille henkilöille, joilta saat tukea. Kerro, että tuberkuloosi paranee lääkehoidolla. Kun lapsi saa lääkkeitä, ei tartuntaa tarvitse pelätä. Kuten muistakin sairauspoissaoloista, päiväkodin henkilökunnalle on hyvä kertoa lapsen sairaudesta.