Vaikuttaako HIV-positiivisuus tuberkuloosin hoitoon?

Tuberkuloosin lääkehoitosuositukset ovat samanlaiset, mutta hoito suunnitellaan huolellisesti yhteensopivaksi HIV-infektion viruslääkityksen kanssa. Jos HIV-infektio todetaan tuberkuloositaudin kanssa samanaikaisesti, käynnistetään aina ensin tuberkuloosilääkitys.

 

Tuberkuloosi ja HIV