Voidaanko tuberkuloosilääkkeiden haittavaikutuksia estää?

Jossain määrin voidaan. Esimerkiksi isoniatsidi-lääkityksen yleinen haittavaikutus on ääreishermovaurio, joka ilmenee mm. käsien ja jalkojen puutumisena ja särkynä tai pistelyn tunteena. Näitä haittavaikutuksia estetään B6-vitamiinilisällä.

Tuberkuloosilääkkeiden haittavaikutuksista