Voiko saada tuberkuloositartunnan jos on käynyt muutaman kerran keuhkotuberkuloosia sairastavan kotona hoitamassa häntä, mutta jolla on jo tub. lääkitys menossa?

Tartuntariskiä ei tässä tilanteessa ole.

Tartuttavaa keuhkotuberkuloosia (yskösvärjäyksessä nähdään bakteereita tai keuhkojen röntgenkuvassa ontelomuodostuma) sairastavan henkilön tartuttavuus vähenee nopeasti tehokkaan lääkehoidon aloittamisen jälkeen, keskimäärin kahdessa viikossa. Sairaalasta kotiutus tapahtuu tavallisesti tässä vaiheessa.

Tartuttavaa keuhkotuberkuloosia sairastava henkilö voidaan tietyin edellytyksin päästää jatkamaan valvottua hoitoa tartuttavuusaikana kotieristykseen. Jos henkilö on kotieristyksessä tartuttavuusaikana, on suojatoimista annettu hänen kotonaan käyville erillinen ohjeistus.

Olenko altistunut tuberkuloosille?