Sanasto

Etusivu » Materiaali » Sanasto  
 
a | b | c | e | h | i | k | l | m | p | r | s | t | v | x | y

Alipaineistettava huone -  Erityinen potilashuone sairaalassa. Tällaisessa huoneessa on muusta osastosta erillinen ilmastointi ja pienempi ilmanpaine kuin huoneen ulkopuolella. Siten alipaineistetusta huoneesta ei virtaa ilmaa huoneen ulkopuolelle. Alipaineistettavan huoneen ilma vaihtuu 6-12 kertaa tunnissa. Huoneen poistoilma johdetaan HEPA-suodattimen (High Efficiency Particulate Air, partikkelisuodatin) läpi erillisen poistoilmakanavan kautta rakennuksen katolta ulkoilmaan.
BCG-rokote -  Tuberkuloosirokote, joka sisältää eläviä, heikennettyjä Bacillus Calmette-Guérin –bakteereita.  Rokote annetaan vasempaan olkavarteen. Rokote suojaa erityisesti pieniä, alle 5-vuotiaita lapsia vaikeilta tuberkuloosimuodoilta kuten yleistyneeltä tuberkuloosilta ja keskushermostotuberkuloosilta. Rokotteen antama suoja keuhkotuberkuloosia vastaan on vähäisempi. Suojan kesto on eri tutkimuksissa vaihteleva (15-40 vuotta) Suomessa BCG-rokote annetaan riskiryhmiin kuuluville vastasyntyneille. Arvio rokotustarpeesta tehdään äitiysneuvolassa. BCG-rokote voidaan antaa vauvaiän jälkeen erityisin perustein alle 7-vuotialle lapsille. Rokotteen antaminen yli puolivuotiaalle lapselle edellyttää tuberkuloositartunnan mahdollisuuden selvittämistä iho- ja veritesteillä. Linkki THL:n rokottajan oppaaseen
- Synonyms: BCG
Bronkoskopia -  Keuhkoputkien tähystys. Tähystyksen yhteydessä voidaan ottaa tuberkuloosinäytteitä.
CT (Computed Tomography) -  Tietokonekerroskuvaus, voidaan käyttää kehon eri osien kuvantamisessa.
- Synonyms: CT, Computed Tomography
Erittäin korkea tuberkuloosin ilmaantuvuus -  Erittäin korkean tuberkuloosin ilmaantuvuuden maassa todetaan vähintään 150 uutta tuberkuloositapausta 100 000 asukasta kohti vuodessa.
Hengitysteiden tuberkuloosi -  Hengityselinten (nenäontelo, nielu, kurkunpää, henkitorvi, keuhkoputket, keuhkot) tuberkuloosi.
HRCT (High Resolution Computed Tomography) -  Keuhkojen ohutleiketomografia, keuhkojen kuvantamistutkimus.
- Synonyms: HRCT, High Resolution Computed Tomography
IGRA (Interferon Gamma Release Assay)-testi -  Tuberkuloositartunnan selvittämiseen käytetty verikoe. Lue lisää piilevästä (latentista) tuberkuloosi-infektiosta täältä.
- Synonyms: IGRA, Interferon Gamma Release Assay
Kalmetointi -  BCG-rokotuksen antaminen. Kalmetoitu lapsi on saanut BCG-rokotuksen, josta jää arpi rokotuskohtaan.
Kontakti -  Tuberkuloositartunnalle altistunut henkilö.
Korkea tuberkuloosin ilmaantuvuus -  Korkean tuberkuloosin ilmaantuvuuden maassa todetaan vähintään 50 uutta tuberkuloositapausta 100 000 asukasta kohti vuodessa.
Kotieristys -  Kotieristys tarkoittaa sitä, että tartuntavaarallinen tuberkuloosipotilas asuu kotonaan, mutta hänen liikkumistaan kodin ulkopuolella on rajoitettu.
Lääkeherkkä tuberkuloosi -  Tavanomainen tuberkuloosikanta, joka on herkkä kaikille tuberkuloosin hoitoon käytetyille lääkkeille.
Lääkeresistentti tuberkuloosi -  Tuberkuloosikanta, joka on vastustuskykyinen yhdelle tai useammalle tuberkuloosin hoitoon käytetylle lääkkeelle.
Latentti tuberkuloosi-infektio -  Tuberkuloositartunnan saanut henkilö, jolla on elimistössä M.tuberculosis-bakteereita, mutta ne pysyvät lepotilassa elimistön oman puolustusjärjestelmän avulla. Henkilö on terve eikä voi tartuttaa tuberkuloosia keneenkään. Latentti tuberkuloosi-infektio voi elämän jossain vaiheessa, jopa vuosikymmenien kuluttua, aktivoitua ja muuttua oireiseksi tuberkuloosiksi. Näin voi käydä erityisesti puolustusjärjestelmän heikentyessä joko ikääntymisen, sairauksien tai puolustusjärjestelmää heikentävien lääkehoitojen vuoksi. Lue lisää latentista tuberkuloosi-infektiosta täältä.
- Synonyms: LTBI
Mahahuuhtelunäyte -  Pieneen lapseen käytettävä tutkimusmenetelmä, kun epäillään hengitysteiden tuberkuloosia, eikä lapsi pysty tuottamaan ysköksiä. Pienet lapset nielevät ysköksensä, siksi tuberkuloosibakteeria voidaan tutkia mahahuuhtelunäytteestä. Näyte otetaan aina sairaalassa. Pienelle lapselle laitetaan illalla nenämahaletku ja aamulla ennen lapsen heräämistä otetaan nenämahaletkun kautta mahanesteestä tuberkuloosinäyte.
Mantoux-testi -  Tuberkuliinitesti eli tuberkuloositartunnan selvittämiseen käytetty ihotesti.
Matala tuberkuloosin ilmaantuvuus -  Matalan tuberkuloosin ilmaantuvuuden maassa todetaan alle 10 uutta tuberkuloositapausta 100 000 asukasta kohti vuodessa.
MDR-TB (Multidrug resistant TB) -  Monilääkeresistentti tuberkuloosi. Tällainen tuberkuloosikanta on vastustuskykyinen vähintään kahdelle tärkeimmälle tuberkuloosilääkkeelle, rifampisiinille ja isoniatsidille.
- Synonyms: MDR-TB, Multidrug resistant TB, MDR
Mycobacterium tuberculosis -  Bakteeri, joka aiheuttaa tuberkuloosi-infektion.
Pieni tartuntariski -  Hengitysteiden tuberkuloosi, jossa yskösvärjäys on negatiivinen.
- Synonyms: Pienen tartuntariskin
Pre-XDR-tuberkuloosi -  Lähes laajasti lääkeresistentti tuberkuloosi. Tällainen tuberkuloosikanta on vastustuskykyinen rifampisiinille, isoniatsidille sekä fluorokinoloneille.
Riskitoimenpide -  Riskitoimenpiteitä terveydenhuollossa ovat muun muassa keuhkoputkien tähystys, elvytys, intubaatio, indusoitu yskösnäytteiden otto, hengitysteiden liman imeminen, obduktio, keuhkofunktiotutkimukset ja hammashoito.
- Synonyms: riskitoimenpiteeseen
Suuri tartuntariski -  Hengitysteiden tuberkuloosi, jossa yskösvärjäys on positiivinen tai keuhkokuvassa nähdään ontelomuodostus. Keuhkojen ulkopuolinen tuberkuloosi, jos tautipesäkkeen tuberkuloosivärjäys on positiivinen ja ilmaan on muodostunut aerosolia eritettä käsiteltäessä.
- Synonyms: Suuren tartuntariskin
Tartunnan lähde -  Tuberkuloosia sairastava henkilö, jolta muut ovat saaneet tuberkuloositartunnan.
Tartunnanjäljitys -  Tuberkuloosiin sairastuneen haastattelussa selvitetään ne henkilöt, kenen kanssa sairastunut on ollut tekemisissä. Tartunnanjäljitys käynnistetään siinä sairaalassa, jossa tuberkuloositapaus on todettu ja hoito aloitettu. Tartunnanjäljitys on tartuntatautilain määräämää toimintaa, jonka tarkoituksena on katkaista tartuntaketju ja löytää mahdolliset muut tautitapaukset sekä ne tartunnan saaneet, jotka hyötyvät sairastumista ehkäisevästä lääkehoidosta. Lisäksi lapsen tai nuoren aikuisen sairastuttua etsitään tartunnan lähdettä.
Tartuntatautipäiväraha -  Korvaus ansionmenetyksestä sairaalahoidossa toteutuneen eristyksen ajalta. Edellytykset: henkilö on Suomessa sairausvakuutettu, työllinen tai ajoittain työskentelevä tai alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja, jolle koituu ansionmenetystä oman tai lapsen eristyksen vuoksi. Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelasta hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavan lääkärin allekirjoittamalla A-todistuksella. Lisätietoja Kelan sivuilla.
Tartuntavaarallinen tuberkuloositapaus -  Hengitysteiden tuberkuloosia, tavallisimmin keuhkotuberkuloosia sairastava henkilö, jonka ysköksissä on niin paljon tuberkuloosibakteereita, että ne näkyvät yskösvärjäyksessä. Jos keuhkotuberkuloosiin sairastuneen keuhkojen röntgenkuvauksessa nähdään ontelomuutos, häntä pidetään tartuntavaarallisena riippumatta yskösvärjäystuloksesta.
Tartuttavuusaika -  Kuinka kauan tuberkuloosi on voinut tarttua toisiin.
TB-yskösnäyte -  Keuhkoista yskimällä noussut limanäyte, joka yskäistään kierrekannelliseen muovipurkkiin. TB-yskösnäyte kerätään eri purkkeihin kolmena peräkkäisenä aamuna ja toimitetaan laboratorioon. Näytteestä tehdään aina sekä tuberkuloosivärjäys, että – viljely ja nukleiinihapon osoitustesti. Ohje yskösnäytteen ottamisesta: – Yskikää keuhkoista noussut limanäyte (ei sylkinäytettä) kierrekannelliseen muovipurkkiin. – Sulkekaa näytepurkin kierrekansi tiukasti. – Varmistakaa, että henkilötietotarra on kiinni jokaisen purkin pohjassa. – Sulkekaa näytepurkit läpinäkyvään muovipussiin ja säilyttäkää ne jääkaapissa. – Toimittakaa purkit laboratorioon samana päivänä kun olette saanut kerättyä kaikki yskösnäytteet.
- Synonyms: yskösnäyte
Thx-rtg -  Keuhkojen röntgenkuva.
Tuberkuloosille altistuminen -  Tilanne, jossa henkilö on oleskellut samassa sisätilassa (esim. huone, asunto, työhuone, ravintola, auto) hengitysteiden tuberkuloosia sairastavan kanssa.
Tuberkuloosin riskiryhmä -  Sellainen ihmisryhmä, jolla on muuta väestöä suurempi riski sairastua tuberkuloosiin. Tällaisia ovat Suomessa esimerkiksi:
  • Yli 75-vuotiaat suomalaiset, jotka ovat saaneet tuberkuloositartunnan lapsuudessaan tai nuoruudessaan. He voivat sairastua oireiseen tuberkuloosiin viimeisinä elinvuosina puolustusjärjestelmän heikentyessä.
  • Päihdeongelmaiset ja sosiaalisesti syrjäytyneet henkilöt, jotka altistuvat tuberkuloosille muuta väestöä enemmän ja sairastuvat oireiseen tuberkuloosiin herkemmin kuin muut tartunnan saatuaan. Päihteiden käyttö, jatkuva elimistön stressitila ja huono ravitsemus heikentävät elimistön puolustusjärjestelmää.
  • Henkilöt, jotka ovat oleskelleet pitkän aikaa maissa, joissa tuberkuloosia esiintyy paljon tai jotka ovat muuttaneet tällaisista maista Suomeen. He ovat voineet altistua ja saada tuberkuloositartunnan maissa, joissa tautia on enemmän kuin Suomessa.
  • Tuberkuloositartunnan saaneet alle 5-vuotiaat lapset, jotka eivät ole saaneet BCG-rokotusta. BCG-rokotus suojaa pieniä lapsia tuberkuloosin vaikeilta tautimuodoilta.
  • Tuberkuloositartunnan saaneet, joilla on jokin elimistön puolustusjärjestelmää heikentävä perussairaus tai lääkitys.
  • Henkilöt, jotka tekevät työtään sellaisilla aloilla tai paikoissa, joissa he altistuvat muuta väestöä enemmän tuberkuloosille. Esimerkkejä: terveydenhoito- ja sosiaaliala, päihdeongelmaisten parissa työskentelevät, maahanmuuttajien parissa työskentelevät.
Tuberkuloositapaus -  Henkilöllä on tuberkuloosin oireita, tauti on todettu tukimuksin ja hänelle on annettu tai annetaan tuberkuloosin lääkehoito.
Tuberkuloositartunta -  M.tuberculosis-bakteerin joutuminen keuhkoihin hengitysilman välityksellä.  Mitä pidempään tartunnalle altistuu ja mitä voimakkaammat ja tartuttavammat tartunnan lähteen oireet ovat, sitä suurempi mahdollisuus henkilöllä on saada tartunta.
Valvottu hoito, DOT (Directly Observed Treatment) -  Valvottu lääkehoito on jokaisen tuberkuloosiin sairastuneen ihmisen oikeus. Tehtävään koulutettu potilaan ja hoitavan tahon hyväksymä vastuullinen hoidon tukihenkilö valvoo tuberkuloosilääkkeiden nauttimista. Tällä tavoin estetään lääkeannosten unohtuminen ja lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloosikantojen kehittyminen. Samalla tuetaan potilasta jaksamaan pitkä lääkehoito ja autetaan mahdollisten haittavaikutusten ilmaantuessa.
- Synonyms: Valvottu hoito, DOT, Directly Observed Treatment
Videovalvottu hoito -  Videovalvottu hoito, VOT (Video-Observed Treatment) - valvottu lääkehoito on jokaisen tuberkuloosiin sairastuneen ihmisen oikeus. Videovalvottu lääkehoito edellyttää salassapitosäännökset täyttävää ja tietosuojattua käyttölaitteistoa ja selainsovellusta, josta vastaa hoitoa valvova taho. VOT-hoitoon soveltuvat potilaat, jotka sitoutuvat lääkehoitoon ja pystyvät käyttämään ja kommunikoimaan sujuvasti ja ymmärrettävästi älypuhelimien, tablet-laitteen tai tietokoneen välityksellä.
- Synonyms: Videovalvottu lääkehoito, DOT, Video-Observed Treatment
XDR-TB (Extensively drug resistant TB) -  Laajasti lääkeresistentti tuberkuloosi. Tällainen tuberkuloosikanta on vastustuskykyinen rifampisiinin ja isoniatsidin lisäksi myös fluorokinoloneille ja bedakliniinille ja/tai linetsolidille.
- Synonyms: XDR-TB, Extensively drug resistant TB, XDR
Yskimishygienia -  Henkilö peittää yskän tai aivastuksen aikana nenän ja suun nenäliinalla. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, voi nostaa olkavarren nenän ja suun suojaksi yskimisen tai aivastamisen ajaksi.