Medialle

Tähän on koottu perus- ja tilastotietoa tuberkuloosista, jota voi mediassa käyttää vapaasti taustamateriaalina. Epidemiatiedotus on sairaanhoitopiirien ja THL:n vastuulla eikä näillä sivuilla vastata niitä koskeviin kysymyksiin.