Tuberkuloosiriski

Etusivu » Olenko vaarassa » Tuberkuloosiriski

Tuberkuloosiriski on suurin henkilöillä, jotka ovat viettäneet paljon aikaa keuhkotuberkuloosia sairastavan kanssa. Heihin kuuluvat esimerkiksi samassa taloudessa tai soluasunnossa asuvat.

Työssä tai oppilaitoksessa voi myös altistua tuberkuloosille. Lue lisää sivuilta Tuberkuloosia terveydenhuollon toimipisteessä ja Tuberkuloosia oppilaitoksessa.

Oli altistumistilanne mikä hyvänsä, sairaanhoitopiirin ja kunnan tartuntataudeista vastaavat viranomaiset jäljittävät altistuneet henkilöt ja heille järjestetään tarvittavat tutkimukset. Lue lisää sivuilta Tartunnanjäljitys – mitä se tarkoittaa.

Aina tuberkuloosille altistuminen ei ole tiedossa, mutta henkilöllä voi olla muita suurempi riski sairastua. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

  • jos olet syntynyt Suomessa ennen vuotta 1950, jolloin tuberkuloosi oli maassamme yleinen

jos

  • olet asunut pitempään tai toistuvasti maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen (lähes koko Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka, suuri osa Itä-Euroopan maista)
  • jos olet kotoisin maasta, jossa tuberkuloosi on yleinen (lähes koko Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka, suuri osa Itä-Euroopan maista)
  • jos olet asunut olosuhteissa, joissa on paljon toisilleen entuudestaan tuntemattomia ihmisiä (esimerkiksi pakolaisleiri)
  • jos olet saanut tuberkuloositartunnan ja sairastut puolustusjärjestelmää heikentävään sairauteen tai sinulle aloitetaan puolustusjärjestelmää horjuttava lääkitys.

Miten riskiryhmät otetaan huomioon?

Maahanmuuttajille tarjotaan vapaaehtoista tuberkuloosiseulontaa (oirekysely, keuhkokuvaus). Sen avulla pyritään keuhkotuberkuloosin varhaiseen toteamiseen. Kohtaamisen yhteydessä kerrotaan tuberkuloosista ja sen oireista. Seulontaan osallistuvaa kehotetaan hakeutumaan viipymättä lääkärin vastaanotolle, jos hänelle ilmaantuu mahdollisia tuberkuloosin oireita.  On hyvä antaa tuberkuloositietoa kirjallisesti, mahdollisuuksien mukaan henkilön omalla kielellä. Lue lisää sivulta Maahanmuuttajien tuberkuloosiseulonta.

Tartuntatautilaki (1227/2016) 55 § velvoittaa työnantajaa vaatimaan tietyissä tehtävissä toimivalta työntekijältä luotettavaa selvitystä siitä, ettei tämä sairasta hengitysteiden tuberkuloosia. Tämä koskee sosiaali- ja terveysalalle sekä alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin työharjoitteluun tai työhön meneviä henkilöitä. Tavoitteena on keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen ja tartuntojen estäminen. Lue lisää THL:n ohjeestä maahanmuuttajien terveyspalveluista ja tartuntatautien ehkäisystä sekä sekä työntekijöille tehtävistä tarkastuksista.

Suuren tuberkuloosiriskin maihin terveyden- ja sosiaalihuollon työtehtäviin tai opiskelemaan lähteville pyritään järjestämään terveystarkastukset. Lue tästä lisää sivulta Ulkomaille lähdössä.

Piilevän (latentin) tuberkuloosi-infektion etsimisellä ja hoitamisella voidaan estää tuberkuloosiin sairastuminen. Lue lisää sivulta Latentti (piilevä) tuberkuloosi-infektio (LTBI).