MDR-tuberkuloosi

Etusivu » Perustiedot » MDR-tuberkuloosi  
 

Mikä on MDR-tuberkuloosi?

Monille lääkkeille vastustuskykyisestä tuberkuloosista käytetään lyhennettä MDR-TB. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista multidrug resistant tuberculosis. Tällaisen tuberkuloosin hoidossa tärkeimpiä ja tehokkaimpia tuberkuloosilääkkeitä, rifampisiinia ja isoniatsidia, ei voida käyttää. Jos tuberkuloosi on vastustuskykyinen myös fluorokinoloneille, puhutaan pre-XDR-tuberkuloosista. XDR (extensively drug resistant) -tuberkuloosi eli laajasti lääkeresistentti tuberkuloosi on vastustuskykyinen edellä mainittujen lääkkeiden lisäksi bedakiliinille ja / tai linetsolidille.

Mistä MDR-tuberkuloosin voi saada?

Tuberkuloosi tarttuu aina samalla tavalla, ilman välityksellä. Tartunta saadaan henkilöltä, joka sairastaa tällaista tuberkuloosia. Tapauksia on eniten maissa, joissa on huonot mahdollisuudet tuberkuloosin diagnostiikkaan (ei ole osaamista tai laitteistoa) tai lääkehoitoon. Hoitokäytännöt voivat olla myös puutteellisia.

Joskus alun perin lääkeherkkä tuberkuloosi kehittää hoidon aikana vastustuskyvyn rifampisiinille ja isoniatsidille. Näin voi käydä silloin, jos tuberkuloosin hoito on epäsäännöllistä tai siihen tulee toistuvia tai pitkiä taukoja.

MDR-tuberkuloosia on kaikkialla maailmassa. Lähes puolet sairastuneista asuu Intian, Kiinan ja Venäjän federaation alueella. MDR-tuberkuloosi on erityisen yleinen WHO:n Euroopan alueella, etupäässä EU/ETA-maiden ulkopuolella. Voit lukea lisää maailman tuberkuloosi- ja lääkeresistenssitilanteesta Tilastotieto-osiosta.

Suomessa lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia on vähän: MDR-tuberkuloosi todetaan muutamilla tapauksilla vuosittain ja pre-XDR- ja XDR-tuberkuloosia on ollut vain yksittäisiä tapauksia 2010- ja 2020-luvulla.

Miten MDR-tuberkuloosia hoidetaan?

MDR-tuberkuloosia hoidetaan pitkään usean lääkkeen yhdistelmällä. Aluksi tarvitaan 5–7 eri lääkettä, myöhemmin kun hoito on alkanut tehota, lääkemäärää voidaan vähentää 4–5:een. Tavoitteena on aina löytää kullekin potilaalle tehokkain mahdollinen lääkeyhdistelmä. Hoitavan lääkärin apuna on valtakunnallinen tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä, joka antaa suosituksen lääkeyhdistelmästä.

MDR-tuberkuloosin lääkehoito voi aiheuttaa haittavaikutuksia, joista hoidettavalle annetaan tietoa ja ohjeita omatoimiseen seurantaan. Haittavaikutuksia lievitetään monin tavoin, joskus vakavan haitan aiheuttanut lääkitys joudutaan lopettamaan.

MDR-tuberkuloosin hoito kestää tavallisesti kaksi vuotta. Joskus lääkehoito ei yksin riitä, vaan paranemiseen tarvitaan myös leikkausta.

Millainen on MDR-tuberkuloosia sairastavan potilaan hoidon ennuste?

MDR-tuberkuloosista voi parantua vain sitoutumalla päivittäiseen lääkehoitoon. Tässä tukee tehtävään koulutettu henkilö, joka valvoo tuberkuloosilääkkeiden ottamista ja seuraa mahdollisia haittavaikutuksia.

MDR-tuberkuloosin hoitotulos riippuu monesta seikasta. Sairauden laajuus, tuberkuloosikannan vastustuskykyisyys, sairastuneen ikä ja muut sairaudet sekä tuberkuloosilääkkeiden sietokyky vaikuttavat paranemiseen. MDR-tuberkuloosin hoito epäonnistuu useammin kuin tavallisen tuberkuloosin hoito, koska lääkkeet ovat heikompitehoisia ja pitkään hoitoon liittyy suurempi haittavaikutusten todennäköisyys.

MDR-tuberkuloosin hoitoon tarvitaan uusia, tehokkaampia lääkkeitä, ja niitä maailmalla parhaillaan kehitetäänkin.


MDR-potilaan opas

MDR-tuberkuloosin hoito on pitkä ja vaativa. Siksi Filhan asiantuntijat ovat laatineet erillisen oppaan näille potilaille:

mdr-tuberkuloosi opas kansikuvaMDR-potilaan opas (netti)

MDR-potilaan opas (paino)

MDR TB patient guide (englanti, netti)

MDR TB patient guide (englanti, paino)

Туберкулез с МЛУ – общая информация для больных (venäjä, netti)

Туберкулез с МЛУ – общая информация для больных (venäjä, paino)

МЛС ТБ – попередня iнформацiя для осiб з цим захворюванням (ukraina, netti)