tuberkulos kan botas, det klarar vi tillsammans

Tuberkulos är en mångfacetterad sjukdom. Här kan du hitta information om tuberkulos på ett mångsidigt, enkelt och begripligt sätt.

Webbplatsen tuberkuloosi.fi vänder sig till alla som är intresserade av ärendet, men framför till alla som själva eller vems närstående har drabbats av tuberkulos. Webbplatsen innehåller också ett omfattande informationspaket för media on tuberkulos.

Webbplatsen har uppdaterats helt under 2022.

Tuberkulos

tuberkulos julmärke 1936

Fråga sakkunniga

Du kan skicka din fråga till oss. Vi försöker besvara den inom 2 veckor.

Frågorna besvaras av Filhas tuberkulossakkunniga.

tuberkulos broschyrer

TB broschyrer

Här hittar du broschyrer om tuberkulos på olika språk.

tuberkulos kamratstöd

Kamratstöd

Beroende på dina behov har du möjlighet att prata i telefon eller kommunicera med en kamratstödjare på finska eller engelska på måndagar och torsdagar på överenskommen tid.