Här hittar du lätt tuberkulosinformation, som är klar och mångsidig.

Webbplatsen tuberkuloosi.fi vänder sig till alla som är intresserade, men särskilt till dem som själva berörts av eller i sin närkrets haft tuberkulos. Webbplatsen innehåller även ett omfattande informationspaket för media.

Fråga sakkunniga

Du kan skicka din fråga till oss. Vi försöker besvara den inom 2 veckor.

Frågorna besvaras av Filhas tuberkulossakkunniga.

TB broschyrer

Här hittar du broschyrer om tuberkulos på olika språk.