Gravid

Att bli sjuk av tuberkulos under graviditeten eller efter förlossningen är sällsynt i Finland tack vare Finlands goda tuberkulossituation. Risken för sjukdom ökar hos mödrar som är födda eller har vistats länge eller upprepade gånger i länder där tuberkulos är vanligt. Även mödrar som exponerats för tuberkulos i Finland har en ökad risk. Om du vet att du var i den nära kretsen av en person med tuberkulos eller om du har varit utsatt för tuberkulos på jobbet, berätta för mödravården. Där kommer din situation att bedömas och vid behov ordnas tuberkulosscreeningsundersökningar.

Läs mer på Filhas instruktioner för blivande mammor.