Tuberkulos bland närstående

Du har fått veta, att någon närstående insjuknat i lungtuberkulos. Du kanske oroar dig över din egen hälsa, undrar om du har smittats och är rädd för att insjukna i tuberkulos.

För det första: : Det finns inte anledning till panik, ty tuberkulosen smittar inte lätt. Mindre än en tredjedel av de exponerade smittas. Exponeringens följder är beroende av sjukdomens art hos smittkällan, exponeringstiden och övriga förhållandena. Mer under rubriken Smittspårning.

För det andra: Av vuxna som smittats (vuxna med normal motståndskraft) insjuknar endast en på tio. Risken att insjukna är störst under åren närmast efter smittan, men insjukna kan man även efter årtionden. Alla exponerade är inte lika utsatta. De som bor i samma hushåll, inom familjen, exponeras naturligtvis mest, och därför har de även största risken att smittas och insjukna. Också ålder och hälsotillstånd har betydelse och kan öka risken att insjukna. Barn, tonåringar och unga vuxna löper större risk att insjukna än äldre. En del sjukdomar och läkemedel som försvagar försvarssystemet har även betydelse. Din personliga situation utreds med hjälp av ett intervjuformulär och vid behov tas blodprov för att utreda smitta och behov av vård för latent tuberkulos. För mer information, se Riskgrupper och Smittspårning – vad det innebär, och latent tuberkulosinfektion (LTBI).

För det tredje: Stöd den sjuka under sjukhusvistelsen och den långa medicineringen. Den sjuka är ofta orolig, rädd, konfys och besatt av skuldkänslor och oro för närstående, som kan drabbas av smitta och sjukdom. Det är ensamt och skrämmande att vara sjuk. Framhåll, att det inte är någons fel att man insjuknar i tuberkulos. Ge ditt stöd och uppmuntra den sjuka genom att ringa, skriva, skicka e-post eller komma på besök då den sjukas tillstånd medger.

För det fjärde: Du kan stärka din resistens med lämplig livsstil. Ta alltså hand om dig själv. Ät mångsidigt, motionera och sov tillräckligt. Sluta röka och var måttlig med alkoholen. Undvik stress. Ta D-vitamin tillskott: ljushyade åtminstone under den mörka årstiden oktober-april, mörkhyade alla årstider.

För det femte: Kom ihåg din exponering också i fortsättningen, men stressa inte över den. Kontakta läkare för utredning av eventuell tuberkulos, om du får något av följande symtom:

  • långvarig hosta i mer än tre veckor, upphostningar, slemmighet
  • feber eller stegring utan tydlig orsak
  • aptitlöshet och oavsiktlig viktminskning
  • ovanlig trötthet
  • avvikande nattlig svettning