Utlandsresor

Skall du arbeta eller studera i ett land där tuberkulosen är vanlig? Bekanta dig med Arbetshälsoinstitutets webbsidor, där du finner information om hälsokontroll med hänsyn till tuberkulos för personer som reser utrikes för att arbeta eller återvänder till hemlandet. Där hittar du även anvisningar för personer som skall vistas en längre tid i länder med hög tuberkulosrisk och separat för dem som skall arbeta inom hälso- och socialvården.

Hälsokontroll med hänsyn till tuberkulos för personer som reser utrikes för att arbeta eller återvänder, läs mera på Arbetshälsoinstitutet webbsidor.