Hygien vid hosta

Människan täcker över näsan och munnen med en näsduk medan hon hostar eller nyser. Om man inte har tillgång till en näsduk, kan man också hoste eller nysa i sin ärm.

Smittsamhetstid

Hur länge andra personer kan ha blivit smittade av tuberkulos.

Stor risk för smitta

Tuberkulos i luftvägarna, där färgning av upphostningar är positiv eller man konstaterar kavern vid lungröntgen. I fall av extrapulmonell tuberkulos är det fråga om stor smittorisk, om exsudat från infektionshärden är färgningspositivt och det har förekommit aerosolbildning vid behandlingen av exsudat.

XDR-TB (Extensively Drug Resistant TB)

Omfattande tuberkulosresistens. En dylik tuberkulosstam är resistent mot rifampicin och isoniazid och även mot aminoglykosider och fluorokinoloner.

Övervakad vård, DOT (Directly Observed Therapy)

Varje människa, som insjuknar i tuberkulos, har rätt till övervakad läkemedelsbehandling. En utbildad, professionell person övervakar intagandet av tuberkulosmedicinen. Detta förhindrar att medicinen glöms, och läkemedelsresistenta tuberkulosstammar utvecklas. Samtidigt får patienten stöd under den långa medicineringen och hjälp om skadeverkningar förekommmer.

Tuberkulossmitta

Smittan sker då M. tuberculosis bakterier kommer in i lungorna med andningsluften. Risken för smitta är större ju längre exponeringen fortgår och ju starkare och smittsammare smittkällans symtom är.

Tuberkulosfall

En person som har symtom på tuberkulos och som har fått sjukdomen fastställd vid undersökningar och får eller kommer att få tuberkulosmedicinering.

Tuberkulosriskgrupper

Människor som är mer än vanligt utsatta för risk att insjukna i tuberkulos. Sådana grupper i Finland är till exempel:

  • Finländare över 75 år, som har fått tuberkulossmitta i barndomen eller ungdomen. De kan insjukna i symtomatisk tuberkulos under sina sista levnadsår, då försvarssystemet försvagas.
  • Missbrukare och socialt utslagna personer, som är mer utsatta för tuberkulos än resten av befolkningen och lättare insjuknar i symtomatisk tuberkulos när de smittas. Alkohol- och knarkmissbruk, konstant stress och dålig kost försvagar kroppens försvarssystem.
  • Personer, som har varit bosatta länge i länder där tuberkulosen är vanlig, eller som har flyttat till Finland från sådana länder. De kan ha exponerats för och fått tuberkulossmittan i länder, där det finns mera tuberkulos än i Finland.
  • Barn under 5 år som inte är BCG-vaccinerade och får tuberkulossmittan. BCG-vaccinationen skyddar små barn mot tuberkulosens svåra former.
  • Tuberkulossmittade med någon underliggande sjukdom eller medicinering, som försvagar kroppens försvarssystem.
  • Människor som arbetar inom yrken eller i omgivningar där de utsätts för tuberkulos oftare än resten av befolkningen. Exempel: hälsovårds- och socialt arbete, arbete i kontakt med missbrukare eller invandrare.