BCG-vaccinet

Ett tuberkulosvaccin, som innehåller levande, försvagade Bacillus Calmette-Guérin -bakterier. Vaccinet ges i vänstra överarmen. Vaccinet skyddar speciellt små barn under 5 år från svåra former av tuberkulos, såsom generaliserad tuberkulos och tuberkulos i det centrala nervsystemet. Vaccinets skydd mot lungtuberkulos är mindre. Skyddseffektet har varierat i olika undersökningar (15–40 år). I Finland BCG-vaccineras nyfödda som tillhör riskgrupper. Behovet av vaccinering värderas vid mödravårdscentralen. BCG-vaccin kan efter spädbarnsåldern av speciella skäl ges åt barn under 7 år. Om vaccinering av barn över 6 månader övervägs, bör smittrisken säkerställas med hudtest och blodprov. Läs mera om BCG-vaccinet på THLs websida.