Bronkoskopi

Inspektion av insidan av luftstrupen och bronkerna. I samband med inspektionen kan tuberkulosprover tas.