Calmette-vaccinering

BCG-vaccinering. Vaccineringen kvarlämnar ett ärr på vaccinationsstället.