CT (Computed Tomography)

Datorassisterad tunnskikts avbildning (datortomografi), som kan användas för att avbilda olika delar av kroppen.