Exponering för tuberkulos

En situation där den exponerade vistas i samma inneutrymme (t.ex. rum, lägenhet, arbetsrum, restaurang, bil) som en patient med tuberkulos i lftuvägarna.