Hög tuberkulosincidens

I ett land med hög tuberkulosincidens konstateras minst 50 nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare per år.