IGRA-test (Interferon Gamma Release Assay)

Blodprov, som används för att konstatera tuberkulossmitta.