Isolering i hemme

Hemisolering innebär att patienten med smittsam tuberkulos bor hemma, men hans eller hennes vistelse utanför hemmet begränsas.