Kontakt

I samband med tuberkulosen avses med kontakt att bli utsatt för smitta. Kontakterna klassificeras alltefter kontaktens varaktighet och intensitet i nära kontakter, tillfälliga kontakter och slumpmässiga kontakter.