Kontaktspårning

Då den i tuberkulos insjuknade intervjuas, reder man ut med vem han eller hon varit i förbindelse. Kontaktspårningen inleds på det sjukhus, där tuberkulosen har upptäckts och behandling påbörjats. Stadgar om kontaktspårning finns i lagen om smittsamma sjukdomar. Avsikten är att bryta infektionskedjan och hitta andra som möjligen insjuknat eller smittats och kan få nytta av läkemedelsbehandling som förebyggar insjuknande. I fall av barn och ungdomar insjuknat, söker man också efter smittkällan.