Liten risk för smitta

Tuberkulos i luftvägarna, där färgning av upphostningar är negativ.