Låg tuberkulosincidens

I ett land med låg tuberkulosincidens konstateras färre än 10 nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare per år.