Latent tuberkulosinfektion

Tuberkulossmitta, som lett till att M. tuberculosis -bakterier blivit kvar i kroppen, men är i vilande tillstånd tack vare kroppens eget försvarssystem. En person med latent tuberkulosinfektion är frisk och kan inte smitta någon. Den latenta tuberkulosinfektionen kan i något skede av livet, även decennier senare, aktiveras till symtomatisk tuberkulos. Detta kan ske i synnerhet när försvarssystemet försvagats på grund av åldrande, sjukdomar eller medicinering, som försämrat motståndskraften.