MDR-TB (Multidrug resistant TB)

Multiresistent tuberkulos. Tuberkulosstamm som är resistent åtminstone mot de två viktigaste tuberkulosläkemedlen, rifampicin och isoniazid.