Mycket hög tuberkulosincidens

I ett land med hög tuberkulosincidens konstateras minst 150 nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare per år.