Övervakad vård, DOT (Directly Observed Therapy)

Varje människa, som insjuknar i tuberkulos, har rätt till övervakad läkemedelsbehandling. En utbildad, professionell person övervakar intagandet av tuberkulosmedicinen. Detta förhindrar att medicinen glöms, och läkemedelsresistenta tuberkulosstammar utvecklas. Samtidigt får patienten stöd under den långa medicineringen och hjälp om skadeverkningar förekommmer.