Resistent tuberkulos

Tubrkulosstamm, som är resistent mot ett eller flera läkemedel, som används för behandling av tuberkulos.