Rum med undertryck

Speciellt patientrum på sjukhus. Rummet har från den övriga avdelningen avskild ventilation och lägre lufttryck. Därför strömmar inte luft från rummet ut i omgivningen. Luften i rummet omsätts 6-12 gånger i timmen. Den utströmmande luften leds genom ett HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air, partikelfilter) och via en separat frånluftskanal upp över byggnadens tak.