Slumpmässig kontakt

Kontakten definieras som slumpmässig, då en person vistas tillfälligt och kortvarigt – mindre än en timme – i samma rum som en person med smittsam tuberkulos. Sådana kontakter kan uppstå i skolor, på arbetsplatser och i samband med fritidssysselsättningar.