Smittfarligt tuberkulosfall

Smittfarliga är patienter med luftvägstuberkulos, vanligen lungtuberkulos, som har så många tuberkelbakterier i sputum, att dessa blir synliga vid tuberkulosfärgning. Oavsett färgningsresultatet definieras även patienter med lungtuberkulos och i lungröntgen synliga kaviteter som smittfarliga.