Smittkälla

Person som insjuknat i tuberkulos och smittat ner andra.