Stor risk för smitta

Tuberkulos i luftvägarna, där färgning av upphostningar är positiv eller man konstaterar kavern vid lungröntgen. I fall av extrapulmonell tuberkulos är det fråga om stor smittorisk, om exsudat från infektionshärden är färgningspositivt och det har förekommit aerosolbildning vid behandlingen av exsudat.