Tuberkulos i luftvägarna

Tuberkulos i näshåla, svalg, struphuvud, luftstrupe, bronker eller lungor.