Tuberkulosfall

En person som har symtom på tuberkulos och som har fått sjukdomen fastställd vid undersökningar och får eller kommer att få tuberkulosmedicinering.