Tuberkulosriskgrupper

Människor som är mer än vanligt utsatta för risk att insjukna i tuberkulos. Sådana grupper i Finland är till exempel:

  • Finländare över 75 år, som har fått tuberkulossmitta i barndomen eller ungdomen. De kan insjukna i symtomatisk tuberkulos under sina sista levnadsår, då försvarssystemet försvagas.
  • Missbrukare och socialt utslagna personer, som är mer utsatta för tuberkulos än resten av befolkningen och lättare insjuknar i symtomatisk tuberkulos när de smittas. Alkohol- och knarkmissbruk, konstant stress och dålig kost försvagar kroppens försvarssystem.
  • Personer, som har varit bosatta länge i länder där tuberkulosen är vanlig, eller som har flyttat till Finland från sådana länder. De kan ha exponerats för och fått tuberkulossmittan i länder, där det finns mera tuberkulos än i Finland.
  • Barn under 5 år som inte är BCG-vaccinerade och får tuberkulossmittan. BCG-vaccinationen skyddar små barn mot tuberkulosens svåra former.
  • Tuberkulossmittade med någon underliggande sjukdom eller medicinering, som försvagar kroppens försvarssystem.
  • Människor som arbetar inom yrken eller i omgivningar där de utsätts för tuberkulos oftare än resten av befolkningen. Exempel: hälsovårds- och socialt arbete, arbete i kontakt med missbrukare eller invandrare.