Tuberkulossmitta

Smittan sker då M. tuberculosis bakterier kommer in i lungorna med andningsluften. Risken för smitta är större ju längre exponeringen fortgår och ju starkare och smittsammare smittkällans symtom är.