Ventrikelsköljning

Provtagningsmetod där man samlar vätska från magsäcken med en sond. Metoden används då ett litet barn misstänks lida av tuberkulos i andningsorganen, och barnet inte kan producera sputum. Små barn sväljer upphostat slem, och man kan därför söka tuberkelbakterier i ventrikelvätskan. Provet tas alltid på sjukhus. En ventrikelsond appliceras på kvällen, och på morgonen, innan barnet vaknar, tas magsaft genom sonden för tuberkulostestning.