XDR-TB (Extensively Drug Resistant TB)

Omfattande tuberkulosresistens. En dylik tuberkulosstam är resistent mot rifampicin och isoniazid och även mot aminoglykosider och fluorokinoloner.