Jag har arbetat som volontär i Sydafrika på ett barnsjukhus i en månad nu och jag har en månad till. Min arbetsplats har varit en dagis med 13 barn. Jag hörde att två av bebisarna har tuberkulos. Jag har tagit hand om dem i 4 veckor nu på nära håll, så som bebisar tas om hand. 4,5 vecka är fortfarande kvar. Efter det hörde jag att en anställd också har tbc. Jag var i samma rum med honom i tre dagar i 2-3 timmar åt gången. Han hostade hårt och spottade i sin näsduk. Jag vet inte om andra kan ha tbc. Här finns inte mycket oro för eventuella exponeringar. Frågan är: Hur ska jag agera? Jag planerar i alla fall att kontakta min vårdcentral så fort jag kommer tillbaka till Finland. Men kan jag stanna här för att jobba till slutet? Jag har astma, är det en riskfaktor?

Sydafrika har en mycket hög incidens av tuberkulos, det finns mer än 150 fall per 100 000 invånare per år (i Finland är förekomsten mindre än 5 per 100 000 invånare per år). Sydafrika har också mycket läkemedelsresistent tuberkulos. Primär tuberkulos hos spädbarn skiljer sig från lungtuberkulos hos vuxna, i det här fallet finns det få tuberkulosbakterier och spädbarn kan inte hosta. Därför är din infektionsrisk inte hög i samband med den vanliga närvården av barnet. Men du måste också ha att göra med vuxna, eventuellt de som lider av smittsam tuberkulos, både på jobbet och på fritiden. Enligt vad du sa har du redan varit utsatt för en sådan situation.

Det är väldigt olyckligt att du tydligen inte fick information om tuberkulos innan du åkte. Jag hoppas att du kommer att ge feedback till organisationen som organiserade volontärarbetet. Arbetshälsoinstitutet har tagit fram instruktioner som de också bör känna till. Du kan läsa skyddsinstruktioner och råd för returbesiktningen i dessa länkar:

Ulkomaan komennukselle lähtevän tuberkuloosin terveystarkastusohje

Ohjeita suuren tuberkuloosiriskin maihin muuhun työhön menevälle

Astma kan vara en predisponerande faktor för att utveckla tuberkulos om du måste använda högdos kortisonmedicin som ges oralt upprepade gånger eller i mer än en månad.

Det är svårt att ta ställning till fortsatt eller avslutande av arbetet. Det beslutet är ditt att ta. Returbesiktningen ska i alla fall organiseras i enlighet med ovan nämnda instruktioner.

För det första, hur skiljer sig termerna åt; tuberkulosinfektion och att ha tuberkulos från varandra? Är någon av dem ett hinder för att arbeta som sjuksköterska eller läkare i till exempel omvårdnadsarbete? Tydligen är smittorisken även inom dessa yrken högre än i befolkningen i övrigt. Vad händer om du blir smittad/sjuk under din arbetskarriär?

Tuberkulos är en infektionssjukdom som sprider sig genom luften från en person till en annan. Tuberkulosbakterier släpps ut i luften när en person med lung- eller huvudtuberkulos hostar eller pratar. Bakterier kan hänga i luften i flera timmar, beroende på förhållandena. I det här fallet kan en person som vistas i samma utrymme (rum, lägenhet) få bakterier i sina egna lungor med luften de andas. Ju längre tid man exponeras för bakterier och ju starkare symtom och sjukdom hos infektionskällan, desto större chans har en person att bli smittad.

Tuberkulosinfektion avser en situation där Mycobacterium tuberculosis-bakterien har kommit in i en persons lungor genom luften de andas och därigenom hamnat i kroppen och orsakat en inflammatorisk reaktion. Endast cirka 30 % av de som utsätts för tuberkulos blir smittade.

Majoriteten av de smittade utvecklar inte aktiv tuberkulossjukdom. Bakterierna förblir vilande i sin kropp (latent tuberkulosinfektion). Vilande bakterier orsakar ingen skada. Därför är dessa människor inte sjuka, de har inga symtom och de sprider inte sjukdomen till andra. En person som är smittad med tuberkulos kan arbeta normalt.

Tuberkulosinfektion kan upptäckas med ett blodprov (IGRA). Testet görs tills vidare i Finland i samband med smittspårning för de under 16 år som tillhör den drabbades nära krets och för de vuxna som har en grundläggande sjukdom eller medicin som ökar risken av att bli sjuk. Om en tuberkulosinfektion upptäcks kan utvecklingen av tuberkulossjukdomen förhindras med medicinering.

Om bakterierna blir aktiva och börjar föröka sig övergår den latenta tuberkulosinfektionen till tuberkulos. I det här fallet är personen sjuk och har vanligtvis symtom på tuberkulos. Sjukdomen kan då även smitta andra.

Tuberkulos är en allvarlig sjukdom. Om en person insjuknar i tuberkulos får han medicinsk behandling för sin sjukdom. Medicinsk behandling påbörjas alltid på sjukhus. Längden på sjukhusvistelsen varierar. Personen är sjukskriven så länge läkaren anser det nödvändigt och är inte på jobbet under denna tid. Varaktigheten av tuberkulosmedicinering är minst 6 månader, så medicineringen håller vanligtvis längre än vad som är nödvändigt för att vara sjukskriven.

Sammanfattningsvis: tuberkulosinfektion hindrar inte en sjuksköterska/läkare från att arbeta, tuberkulos leder alltid till avstängning från arbetet och sjukskrivning beroende på fall i veckor/månader.

Inom sjukvården är risken för tuberkulosinfektion större än inom andra yrken. Om exponering för tuberkulos i arbetet inom hälso- och sjukvården har upptäckts inbjuds de utsatta till undersökningar som anordnas av företagshälsovården eller vårdcentralen i hemkommunen. Företagshälsovården för en lista med namn på utsatta personer i 40 år. Om en vårdpersonal insjuknar i tuberkulos bedöms alltid möjligheten för en arbetssjukdom.

Mer information i texten på tuberkuloosi.fi-webbplatsen i avsnittet Är jag i fara:
tuberkuloosi.fi/se/ar-jag-i-fara/tuberkulos-vid-en-halsovardsenhet/

 

Jag har varit utsatt för tuberkulos på jobbet. IGRA-testet tas från personer under 35 år, men inte från äldre personer. Jag är lite äldre och har små barn. Skulle det vara värt att ta ett IGRA-test privat, om det ganska säkert kan utesluta en latent infektion? Eller ska jag (ev. redan ha smittat barnen) bara gå på kontroller varje gång influensan slår till? Det finns tillräckligt med hosta i en barnfamilj. Tack!

Åldersgränsen för IGRA-testet beror på att risken för personer över 35 år att få läkemedelsinducerad hepatit av behandling är betydligt högre än för yngre. IGRA-testet är inte heller den typ av test som skulle ge oss 100% säkerhet för de som är smittade. Och testet berättar inte vem av de infekterade personerna som så småningom skulle få tuberkulos. Tyvärr har ett bättre test ännu inte utvecklats och finns inte tillgängligt, även om det är välbehövligt.

I Finland följs nationella riktlinjer för tuberkulossmittspårning och dessa uppgifter tillhör de kommunala infektionsmyndigheterna. Företagshälsovården kan delta i utredningar och uppföljning av utsatta personer enligt lokala överenskommelser. Jag uppmuntrar dig inte att träffa en privat läkare på grund av detta.

Du har troligen fått tuberkulosinformation antingen från kommunens infektionssjuksköterska/läkare eller från företagshälsovården. Även om kunskapen om exponering för tuberkulos är bekymrad för dig nu, är det bra att komma ihåg följande punkter: Vi har levt utan IGRA-tester för vuxna fram till årsskiftet 2018, och våra tuberkulosfall minskar hela tiden. Tuberkulos är dåligt smittsamt (endast en tredjedel av de exponerade blir smittade) och endast en av tio av de smittade kommer att utveckla tuberkulos. Risken att drabbas av tuberkulos är störst under de två åren efter infektion.

Risken att dina barn får en tuberkulosinfektion av dig kan bara realiseras om du själv blir sjuk av aktiv lungtuberkulos. Så på grund av en långvarig (varar i mer än tre veckor), förvärrad hosta, måste du gå till läkaren och berätta för dem om din exponering för tuberkulos. Lungavbildning och sputumprover är ett bra sätt att ta reda på det.

Var görs tuberkulostest i huvudstadsregionen? Jag kommer att vara utbytesstudent i ett års tid och behöver ett intyg? Vem skall jag kontakta?

Kraven på tuberkulostest är olika i olika länder. I USA varierar kraven också mellan olika delstater och utbildningsinstitutioner. Du bör först kontrollera vilken typ av testning din institution i destinationslandet kräver. Dessutom bör du ta reda på vad slags yttrande den begärande parten vill ha. Ta med skriftliga instruktioner ur vilka detta framgår. Tuberkulosen är ovanlig i Finland, och det är möjligt att institutionen nöjer sig med en läkarundersökning, kartläggning av tuberkulosrisken genom en intervju och lungröntgen.

Om tuberkulostest fordras, måste man ta reda på om hudtest eller blodtest avses. Hudtest (Mantoux-test, tuberkulintest) görs åtminstone i huvudstadsregionen vid privata turism- och vaccinationskliniker (Terveystalo, Aava, Mehiläinen). Hudtest kräver två besök. Vid det första besöket injiceras testsubstansen i huden och vid det andra besöket avläses resultatet. Testresultatet kan vara positivt på grund av en tidigare BCG-vaccination. Därför bör läkaren även skriva ett utlåtande angående tolkningen av testresultatet. Blodtestet (B-TbIFNg) är en nyare metod, som är i bruk till exempel vid HUSLAB. En privat läkare kan skriva remissen till laboratoriet, men tolkningen av svaret kan kräva specialisthjälp .

Min far insjuknade i tuberkulos under kriget år 1944 och låg ett halvt år på krigssjukhus. Är det möjligt att vi, hans barn, fick smitta, som förblivit latent? Symtom har vi sex barn inte haft. Jag har sömnapné.

Tuberkulossmitta kan man få, om man vistas i samma utrymme med en person med symtomatisk luftvägstuberkulos. Det framgår inte ur din fråga, om din far blev sjuk vid fronten och kanske skickades direkt till sjukhuset. Om tuberkulossymtomen började vid fronten, och han inte vistades hemma då han hade dem, kan ni inte ha fått smitta av honom. Om er far hade symtom på lungtuberkulos (hosta, slem, upphostningar) en längre tid innan han blev inkallad, blev familjemedlemmar utsatta för tuberkulos och fick med stor sannolikhet tuberkulossmitta. Eftersom du nämner att alla sex syskon varit asymtomatiska, har de antingen övervunnit smittan eller så har tuberkelbakterierna förblivit i latent, inaktivt viloläge. Latent tuberkulos kan hos en del människor bli symtomatisk i något skede av livet. Sjukdomar och medicinering som försvagar kroppens försvarssystem ökar risken att insjukna. Sömnapné är inte en sådan riskökande sjukdom.

I er barndom var tuberkulosen en vanlig infektionssjukdom i Finland. Därför är det möjligt, att du har fått tuberkulossmitta annat sätt än av din far. Du bör uppsöka läkare, om du får symtom, som tyder på tuberkulos, såsom ihållande hosta, slemmighet, upphostningar, aptitlöshet, oavsiktlig viktnedgång, feber, trötthet eller riklig nattsvettning.