Får jag bli gravid under behandlingstiden?

Det vore bäst, att graviditeten inte fick sin början under tuberkulosbehandlingen. Kvinnor i fertil ålder, som insjuknat i tuberkulos, gör klokt i att diskutera preventivmetoder, som är lämpliga under tuberkulosbehandlingen. P-pillrens effekt försvagas av tuberkulosläkemedlen. De är inte tillförlitliga i samband med tuberkulosmedicineringen.

Om tuberkulos konstateras under graviditeten, används tuberkulosläkemedel som är säkra för fostret i behandlingen. Moderns och fostrets välbefinnande övervakas särskilt noggrant under behandlingen.

När kan jag åter börja sporta?

I samband med tuberkulosen känner man trötthet, som gradvis ger vika under tillfrisknandet. Vid behandlingens början bör man vila. Dagliga promenader i lugn takt är möjliga, så snart du känner att du orkar röra dig ute. Av din läkare får du mer detaljerade instruktioner om hur du gradvis kan öka motionen. Din individuella situation, tuberkulosens lokalisation och omfattning, och effekten av den påbörjade läkemedelsbehandlingen avgör när du kan återgå till dina fysiska aktiviteter.

Kan varaktigt fel kvarstå i kroppen efter genomliden tuberkulos?

Största delen av patienterna återhämtar sig helt. Om behandlingen försenats, och tuberkulosen fått tid att orsaka omfattande skador i till exempel lungorna, är det möjligt att kroppen inte återgår till sitt normala tillstånd. Ibland kan även kirurgisk behandling krävas för botandet av svår tuberkulos.

Kan tuberkulos botas?

Med modern, i tid insatt tuberkulosvård kan läkemedelskänslig tuberkulos botas. Behandling av läkemedelsresistent tuberkulos är svårare, eftersom tillräckligt effektiva läkemedel inte tillsvidare finns tillgängliga. Med hjälp av utsträckt, tvåårig behandling botas i medeltal två av tre som insjuknat i läkemedelsresistent tuberkulos.

Vad kostar tuberkulosvården?

Tuberkulos är en allmänt farlig infektionssjukdom. Enligt 5 § i lagen om social- och hälsovårdens kundbetalningar 1229/2016 är tuberkulosbehandling och undersökningar vid misstänkt tuberkulos avgiftsfria för patienten i Finland.

För samhället kostar medicinering, sjukhusvård och uppföljning av ett läkemedelskänsligt tuberkulosfall totalt nästan 30 000 euro. Kostnaderna för ett fall av multiresistent tuberkulos är mångfaldiga.

Vad är läkemedelsresistent tuberkulos?

Alla vanliga tuberkulosmediciner är inte effektiva vid läkemedelsresistent tuberkulos. Denna typ av tuberkulos kan utvecklas som en följd av dålig eller upprepade gånger avbruten medicinering. När denna form av tuberkulos har uppkommit, kan den smitta från person till person på samma sätt som läkemedelskänslig tuberkulos.

Viktiga läkemedel, som möjliggör lyckad tuberkulosbehandling, är rifampicin och isoniazid. Om ingendera av dessa biter på tuberkulosen, talar man om multiresistent tuberkulos (MDR eller multidrug-resistant ). Om tuberkulosen dessutom är resistent mot fluorokinoloner, kallas den pre-XDR-tuberkulos. Extensivt läkemedelsresistent (XDR-tuberkulos, dvs extensively resistent) tuberkulos är resistent mot rifampicin, isoniazid, fluorokinoloner och bedaquilin och/eller linezolid.

Läkemedelsresistent tuberkulos finns över hela världen, mest inom Sovjetunionens forna område samt i Indien och Kina. I Finland konstateras årligen 1-6 läkemedelsresistenta tuberkulosfall.