Jag och min familj var nyligen på semester och min systers man följde med på semestern i sista stund och han har haft en rejäl hosta och slemmigt slem under lång tid (ungefär ett år) och vi märkte att de hade blivit betydligt värre. Han har nyligen varit hos doktorn om detta och hans lungor har röntgats och vad jag vet hade inget onormalt hittats. Han har fått en remiss till lungtuberkulosprov, men de är inte tagna än. Vi var på semester i två nätter och vi bodde alla på samma hotellrum och var mycket med honom och åt även vid samma bord etc. Min syster och hennes man reser mycket och har också varit i länder med mycket tuberkulos. Vad ska göras nu? Har hela familjen hög risk för lungtuberkulos?

Det är bra att din anhöriga som har hostat i ett år har ansökt om undersökningar. Det är bäst att lugnt vänta på testresultaten. Om lungröntgen har varit normal är lungtuberkulos en osannolik orsak till hostan med en så lång historia av symtom. Om det senare visar sig vara lungtuberkulos skulle din exponering bedömas enligt gällande smittspårningsprotokoll.

Är Arcoxia-läkemedlet ett av de läkemedel som kan aktivera tuberkulosbakterierna? Jag har använt den drogen och för 29 år sedan fick jag tuberkulos. Nu har det blivit nattliga svettningar och slem trots att det inte har varit influensa. Hur lätt ska man gå till undersökningar? Det har inte varit någon hosta.

Arcoxia® är ett antiinflammatoriskt läkemedel från coxibgruppen som inte aktiverar tuberkulos. Du hade tuberkulos i slutet av 80-talet, då en effektiv kombination av läkemedel liknande dagens användes. Efter korrekt genomförd läkemedelsbehandling är risken för återfall av tuberkulos låg. Oavsett så är det viktigt att du ansöker om undersökningar på vårdcentralen i ditt område så snart som möjligt på grund av de symtom du nämnt (nattsvett, slem). En lungröntgen och tuberkulossputumprov tagna tre på varandra följande morgnar är lämpliga i en sådan situation.

Jag frågar detta å min mammas vägnar, hon är djupt dement och en person som behöver hjälp i allt. Han har haft tbc-förändringar i lungorna hela sitt liv. Min mammas pappa dog i tuberkulos hemma av en blodtransfusion när min mamma var 4 år gammal.Min mamma kom från en mycket fattig bakgrund och hela familjen bodde i huset, inklusive den sjuke pappan. Min mamma har nu fått ett konstigt utslag på äldreboendet nedanför korsbenet, ovanför rumpan. Visst kan det vara blöjutslag osv, men kan det också vara hudtuberkulos? Det har börjat störa mig när utslagen trots ordentlig vård kvarstår och till och med spridit sig lite. Hur diagnostiseras en sådan hudskada och finns det anledning att nämna det på äldreboendet. Eller är det överhuvudtaget möjligt?

Kutan tuberkulos kan vara mycket olika. Emellertid är området av korsbenet du nämnde inte typiskt för tuberkulos.

Det är viktigt att du berättar om din oro och din mammas historia av tuberkulos på äldreboendet. Din mamma har tuberkulosärr på lungröntgen, så tuberkulos kan aktiveras i slutet av livet. Vårdhemsläkaren bestämmer vilka tester som ska göras. Baserat på informationen du lämnat skulle jag rekommendera att du kontrollerar lungröntgen om det inte har gjorts alldeles nyligen. Om din mamma har slem eller hosta är det bra att ta sputumprover också. Tuberkulos i huden kan endast diagnostiseras från ett prov som tagits från förändringen, en standard histologisk utvärdering av en patolog och tuberkulosfärgning och tuberkulosodling efterfrågas.

Jag har haft svår hosta i minst två veckor, och den vill inte gå om. Är det möjligt, att jag har tuberkulos?

Din hosta har varat i minst två veckor. Det framgår inte av din fråga huruvida någon dig närstående person någon gång haft smittsam tuberkulos, eller om du har bott i ett land där tuberkulosen är vanlig. Vad har väckt dina misstankar? Om du inte har varit i ovan nämnda situationer, är det troligare, att du fått en vanlig luftvägsinflammation. Många virussjukdomar är nu i omlopp, också influensa. Ibland kan dessa leda till en lunginflammation, som kräver antibiotikabehandling. Vanliga orsaker till hosta är dessutom bl.a. astma och uppstigande av surt maginnehåll i matstrupen (reflux).

Symtom på lungtuberkulos är kontinuerligt förvärrad hosta i mer än 3 veckor, ofta också upphostat slem. Upphostningar (sputum) kan uppenbara sig och de kan vara blodiga. Lungtuberkulos kan också åtföljas av allmänna symtom såsom ofrivillig viktnedgång, aptitlöshet, trötthet, ovanliga nattsvettningar eller låggradig feber.

Orsaken till den långvariga hostan bör i varje fall klarläggas. Jag rekommenderar att du besöker läkare vid hälsocentralen eller arbetshälsovården.

Jag arbetar i utvecklingsländer. Jag har i många år regelbundet rest till den angolanska landsbygden. Följande händelse oroar mig: För ungefär två år sedan satt bredvid mig på ett angolanskt inrikesflyg en mycket sjuk ung lokal kvinna. Runt halsen hade hon en bomullstrasa fläckad av blodiga upphostningar. Jag antar att hon hade tuberkulos, eftersom det är en mycket vanlig sjukdom i Angola. Flygningen varade i cirka tre timmar inklusive mellanlandningar, kanske till och med lite längre. Jag var tvungen att hjälpa kvinnan och hennes mor bland annat med säkerhetsbältena, eftersom de inte visste hur man använder dem.

I några månaders tid har jag tidvis särskilt nattetid haft hosta och samtidigt under dagen en känsla av att jag håller på att få flunsa. Känningarna går över på en vecka, och ingen influessa utvecklar sig. Jag har inte haft feber. Dessutom har jag nästan varje dag slem i svalget och även små, illasmakande, gulbruna, stenartade sekretbollar, som jag hostar ut. Jag blir verkligt lätt trött. Nu skulle jag vilja veta, om jag borde låta undersöka mig för tuberkulos? Om det behövs, vart skall jag vända mig? På grund av tröttheten, undersökte arbetshälsovården nyligen min blodbild, och den var helt normal. Avföringsprov togs även för säkerhets skull, och de var negativa.

Tack förfrågan. Det anses i allmänhet att människor som har varit på samma flyg med en person med smittsam tuberkulos, och resan har varat 8 timmar eller mer, löper större risk att få tuberkulossmitta än på kortare resor. Risken är störst för dem som sitter nära den sjuka (samma rad eller på de två raderna framför eller bakom). Tuberkulos smittar inte lätt. Det är dock omöjligt att fastställa bestämda riskgränser, eftersom risken beror på så många faktorer.

Du har flera symtom (långvarig hosta, trötthet, slemutsöndring , frossa), som kan tyda på tuberkulos, men som också kan bero på andra orsaker. Dina arbetsuppgifter framgår inte, men du har upprepade gånger arbetat i ett land där tuberkulosen är mycket vanlig. Dessutom oroar situationen dig. Det är tillräckliga skäl för att uppsöka vård.

En tuberkulosdiagnos kan inte göras eller uteslutas med hjälp av grundläggande blodprover. Det framgår inte ur ditt brev vad man sökte i avföringen. Slutsatser om eventuell lungtuberkulos kan man inte dra på basen av avföringsprovet.

För att utesluta lungtuberkulos skulle det vara viktigt att ta lungröntgen och göra bakteriefärgning och -odling på sputum. Kontakta läkare antingen vid arbetshälsovården eller vid din kommuns hälsocentral.