Finns det vaccin mot tuberkulos?

Ja, det finns. BCG-vaccination (Bacillus Calmette-Guerin) av alla nyfödda påbörjades i Finland i början av 1940-talet. Rutinvaccination upphörde hösten 2006, därefter har vaccination endast getts till barn under 7 år som tillhör riskgrupper. Orsaken till förändringen var minskningen av tuberkulosfallen i Finland och de negativa effekterna av det levande BCG-vaccinet. Läs mer om ämnet på THL:s sida.

BCG-vaccination skyddar små barn under 5 år från allvarliga former av tuberkulos som tuberkulös meningit och generaliserad tuberkulos. BCG-vaccination som erhållits som barn skyddar inte den vuxna befolkningen.

Mot tuberkulosen utvecklas som bäst ute i världen nya, tryggare och bättre vacciner.