Finns det vaccin mot tuberkulos?

Tuberkulossmitta kan inte förebyggas med vacciner. BCG-vaccination skyddar barn under 5 år efter smittan mot svåra former av sjukdomen. BCG-vaccinering av alla nyfödda i Finland upphörde i september 2006. Då övergick man till vaccinera riskgrupper. Behovet av vaccinering bedöms före födelsen på mödravårdscentralen enligt Institutets för hälsa och välfärd instruktioner: www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/bcg-vaccin
BCG-vaccination i barnaåldern skyddar inte den vuxna befolkningen.
Mot tuberkulosen utvecklas som bäst ute i världen nya, tryggare och bättre vacciner.