Skall man informera människor om barnets sjukdom och vad skall man då säga?

Du kan berätta om sjukdomen för människor, som är betydelsefulla för dig och som stöder dig. Berätta, att tuberkulosen behandlas med mediciner. Då barnet får medicin, behöver man inte oroa sig för smitta. Såsom vid andra fall av sjukfrånvaro är det skäl att informera daghemspersonalen om barnets sjukdom.

Kan barnets tuberkulos smitta till den övriga familjen?

Tuberkulos hos ett litet barn är inte smittsam, men ett barn i skolåldern kan ha smittsam tuberkulos. Hos unga människor utvecklas lätt en mycket smittsam sjukdom. Tuberkulosen smittar desto lättare ju längre man inandas samma luft som den sjuka. Därför är risken för smitta större för dem som bor i samma lägenhet än för utomstående.

Hur och var behandlas barnets tuberkulos?

Tuberkulos behandlas med mediciner. (Läs mer om medicineringen). Behandlingen inleds på barnavdelningen vid ett sjukhus. Om sjukdomen är smittsam, vårdas barnet till en början i isoleringsrum. När sjukdomen inte längre smittar, och barnets kondition är bra, fortsätts medicineringen hemma.

Vårdens fortskridande och effekt kontrolleras med regelbundna mellanrum på sjukhus. Blodprov tas med 1-2 månaders intervaller. Röntgenbilder tas några gånger under behandlingen och då behandlingen avslutas. Barnet besöker även läkarmottagning. Sputumprov tas från större barn och ungdomar och undersöks.

Att ta mediciner kan kännas svårt eller bli bortglömt, eller så kan medicinerna ha biverkningar. Därför följer en skötare barnets befinnande och är närvarande när medicinen tas både på sjukhus och efter sjukhusvistelsen.

Man kommer överens med skötaren om hur man tar medicinen hemma. Vanligen träffar man skötaren 5-7 gånger per vecka. Allt efter behov och situation kan man ta medicin även vid hälsocentralen eller till exempel vid besök till skolhälsovården. I en del fall kan hemsjukskötaren också ge dem hemma. På så sätt säkras tillfrisknandet. Man förhindrar även att bakterierna blir resistenta mot mediciner.

Hurudana kan symtomen på tuberkulos vara hos små barn?

Hos barn kan tuberkulosbakterien förorsaka sjukdom i lungorna eller på annat håll i kroppen, såsom i lymfkörtlar, i bukområden eller i skelettet. Sjukdomen kan även sprida sig till hela kroppen och hjärnan. Sjukdomens symtom beror på vilken del av kroppen som angripits, och på barnets ålder.

Hos spädbarn och barn under 5 år kan tuberkulossymtomen vara lindriga. Barnet kan ha hosta, förefalla sjukt, ha feber och tillväxten kan falla av. Barnets vikt kan gå ner eller utvecklas onormalt. Barnet kan känna sig trött och ur stånd att leka och vara aktiv som vanligt. Hos ett litet barn kan tuberkulosen utvecklas mycket snabbare än hos ett större barn eller en vuxen. Ett barns kondition kan försämras starkt på några veckor, och sjukdomen kan vara livshotande.