Jag är en 60-årig icke-rökande kvinna. Som barn hade jag tuberkulos som krävde behandling i ett år. Om jag får coronaviruset, kommer tuberkulosen eventuellt att återaktiveras? Förvärrar det tillståndet att ha haft tuberkulos som barn om du blir sjuk av coronaviruset?

Nuvarande, effektiv tuberkulosbehandling började i Finland på 1970-talet. Du har fått behandling innan detta, men du har ändå kunnat återhämta dig helt från tuberkulos. Det finns en liten risk att tuberkulos skulle aktiveras senare på grund av åldrande eller eventuella andra sjukdomar som försvagar försvarssystemet eller läkemedelsbehandlingar.

Coronaviruset COVID-19 är en ny luftvägsinfektion. Du kan få det som en övre luftvägsinfektion med väldigt få symtom eller som en svår lunginflammation som kräver intensivvård. Som ett resultat av lungtuberkulos kan förstoringar av stora och medelstora bronkier (bronkiektasis) utvecklas. Dessa ökar känsligheten för bronkit och lunginflammation, oavsett patogen. Det finns ännu ingen information om aktivering av tuberkulos efter en coronavirusinfektion.

Jag hade lungtuberkulos isolerad hemma i ca 3 månader och gick till vårdcentralen varje dag för att få en streptomycininjektion. Jag fick också vitaminpiller. Var medicinen jag fick sådan att jag skulle ha fått immunitet mot sjukdomen eller kan den förnyas nu när jag redan är 67 år? Och skyddar sjukdomen mot corona som tuberkulosvaccination?

Frågan anger inte när du hade lungtuberkulos och vilka alla tuberkulosläkemedel du kan ha fått för behandling. Idag behandlas tuberkulos initialt med fyra läkemedel och vanligtvis kan man efter två månaders behandling byta till en kombination av två läkemedel. Den totala behandlingstiden är vanligtvis 6 månader.

Att drabbas av tuberkulos ger inte fullständig immunitet, men man kan få tuberkulos igen om man får en annan infektion. Om den ursprungliga behandlingen var mindre effektiv än idag (gäller behandlingar som gavs före 1970-talet) och tuberkulosbakterier har stannat kvar i kroppen, finns det en liten chans att lungtuberkulos ska återkomma. Att ha tuberkulos skyddar inte mot coronavirusinfektion. Tuberkulosvaccination (BCG-vaccination) skyddar spädbarn och småbarn från allvarliga former av tuberkulos. BCG-vaccinationen som man fick som barn gör inte mycket för att skydda den vuxna befolkningen.