Är Arcoxia-läkemedlet ett av de läkemedel som kan aktivera tuberkulosbakterierna? Jag har använt den drogen och för 29 år sedan fick jag tuberkulos. Nu har det blivit nattliga svettningar och slem trots att det inte har varit influensa. Hur lätt ska man gå till undersökningar? Det har inte varit någon hosta.

Arcoxia® är ett antiinflammatoriskt läkemedel från coxibgruppen som inte aktiverar tuberkulos. Du hade tuberkulos i slutet av 80-talet, då en effektiv kombination av läkemedel liknande dagens användes. Efter korrekt genomförd läkemedelsbehandling är risken för återfall av tuberkulos låg. Oavsett så är det viktigt att du ansöker om undersökningar på vårdcentralen i ditt område så snart som möjligt på grund av de symtom du nämnt (nattsvett, slem). En lungröntgen och tuberkulossputumprov tagna tre på varandra följande morgnar är lämpliga i en sådan situation.

Jag har symtom, kan det vara tuberkulos?