Är det möjligt att åka hem om smittsamheten fortstår?

En person med tuberkulos, som förblir smittsam, kan i speciella fall få vistas isolerad hemma, om detta inte hindrar vården. Patienten måste förbinda sig att följa regler man enats om. Vistelse och besök utanför hemmet (t ex. arbete, inköp, restaurangbesök, fritidssysselsättning) är inte tillåtna. Ett villkor är även, att inga barn under 5 år vistas i hemmet. Tuberkulosbehandlingen, som inletts på sjukhus, bör dagligen fortsätta under övervakning.

Isolering